Coronavirus

Griep en Coronavirus: Wat kun je zelf doen?

Click op download voor adviezen die je afweer tegen virussen helpen verhogen. Deze adviezen zijn aanvullend op de algemeen geldende (verplichte) overheidsmaatregelen en die van de ‘World Health Organisation’ voor preventie van Coronavirus infectie.