Vergoeding verzekeraars

Vergoedingen voor consulten en behandelingen vallen onder de aanvullende ziektekostenverzekering.
Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars bieden aanvullende verzekeringen met gehele of gedeeltelijke vergoeding aan. Welk bedrag u vergoedt krijgt, hangt af van de aanvullende verzekering die u heeft. Bij uw ziektekostenverzekeraar kunt u informeren naar de vergoedingsregeling. Eventuele vergoeding van de consulten en behandelingen valt onder `consulten / behandelingen verricht door een erkende arts-acupuncturist, lid van de NAAV (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging)’.