Veelgestelde vragen

Hoeveel consulten en behandelingen zijn er nodig?

Lymecenter ConsultHet is lastig om op voorhand te bepalen hoeveel consulten en behandelingen er gegeven worden in geval van de behandeling van de ziekte van Lyme.

Hoeveel consulten en behandelingen een patiënt nodig heeft is sterk afhankelijk van de diagnose. Indien er sprake is van infectie met alleen de Borrelia bacterie dan is het reëel om uit te gaan van een behandelduur van een jaar waarbij de patiënt kan uitgaan van 20 behandelingen en 10 consulten.

Als er naast een infectie van de Borrelia bacterie ook sprake is van besmetting met andere bacteria (zogenaamde co-infecties), is het behandeltraject over het algemeen langer. Op dat moment kan het traject twee jaar duren. Er zijn echter ook patiënten bekend waarbij een langer traject gold.

Uitgaande van een behandelduur van 2 jaar betekent dit dat er ongeveer twee keer zoveel consulten als behandelingen worden gegeven als een behandeltraject van een jaar.

Erg belangrijk om te melden blijft dat elke patiënt een persoonlijk behandeling ondergaat waarbij op voorhand niet exact te voorspellen is hoe lang het behandeltraject duurt.

Kan ik last hebben na een behandeling?

Natuurlijke antibiotica - Lymecenter

Natuurlijke antibiotica

Na toediening van een natuurlijke antibiotica is het heel goed mogelijk dat in het begin de klachten van de patiënt licht verergeren. Dit klinkt ernstig maar is juist een teken dat het lichaam reageert op de toegediende antibiotica. Al snel verminderen deze klachten. De reden van de lichte klachtenverergering is dat het immuunsysteem moet wennen aan de toegediende antibiotica. Uiteraard worden de verschillende doses afgestemd op de persoon die de natuurlijke antibiotica toegediend krijgt.

Ook in het geval van biofotonentherapie is het mogelijk dat de patiënt in het begin lichte verergeringsklachten krijgt. Ook deze klachten verdwijnen spoedig.

Voor het overige benadrukken wij dat het een uitermate veilige manier van behandelen is waarbij de patiënt geen risico loopt.

Vele patiënten ervaren een significante verbetering in zijn of haar gezondheidstoestand!

Na de behandeling van de chronische Lyme ziekte door de praktijk Mossink ervaren vele patiënten een aanmerkelijke verbetering in de gezondheidstoestand. Deze conclusie trekken wij op basis van uitgebreide navraag bij onze behandelde patiënten. Wij zijn erg trots op deze resultaten en het sterkt ons in onze overtuiging dat we een prachtig behandelplan hebben ontwikkeld. Een behandelplan waarin de patiënt daadwerkelijk centraal staat.